دوره آموزشی پایش و مانیتورینگ با رویکرد کاربردی

تدوین شاخص های ارزیابی فرایندها، جهت بررسی و اطمینان از تحقق اهداف و هم چنین چگونگی نظارت بر فرایندها حلقه مفقوده آموزش های سازمانی می باشد.
در یک نظام درست آموزشی، خروجی هر فرایند بایستی مبنای چگونگی عملکرد در فرایند بعدی باشد که بدلایلی نظیر عدم توجیه و مطالبه گری مدیران سازمان و بکارگیری نیروهای غیرمتخصص در واحدهای آموزش مورد غفلت واقع گردیده است.
دوره آموزشی پایش و مانیتورینگ و بیان کاربردی و کاملا عملیاتی آقای دکتر نوری قطعا می تواند برای علاقمندان این حوزه بسیار موثر واقع گردد

 

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
هدی فرجی

دوره آموزشی آنلاین محاسبه بازگشت سرمایه در آموزش و منابع انسانی

 

جهت حصور و ثبت نام در سایت ایوند اقدام فرمایید 

 

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
هدی فرجی

سبک های تولید محتوا در سال 2020 میلادی

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
هدی فرجی

اصل کانال دوگانه

یادگیرندگان کانال های مجزایی را جهت پردازش اطلاعات بکار میگیرد.

متخصص آموزش فقط ارائه دهنده اطلاعات نیست .طراحی محتوای آموزشی به گونه ای بایستی طراحی گردد که بارشناختی تقسیم گردد.تقسیم بارشناختی بین کانال های شنیداری و دیداری موجب تسهیل معنادار ساختن یادگیری می شود.

بعبارت دیگر یکی از راه های تعدیل بارشناختی  همراهی تصاویر و متن(صدای گوینده)

 می باشد . این اقدام روشی اثبات شده در سرعت بخشیدن به پردازش شناختی عمیق تر می باشد.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
هدی فرجی

The Learner-Centered eLearning Professional Infographic

 

Many eLearning courses are designed so that every participant is expected to learn and perform identically. A shift to a learner-centered design model allows you to meet the needs of all learners while maintaining rigorous expectations and quality content. Evolving into a learner-centered approach for your eLearning course doesn’t require you to sacrifice the content or your rigorous expectations.

The Learner-Centered eLearning Professional Infographic presents the small changes you can make over time to implement a fully learner-centered eLearning course. These changes include:

  1. Shifting your mindset
  2. Getting to know your learner
  3. Rethinking the learning objectives
  4. Shifting the balance of power                               http://elearninginfographics.com/the-learner-centered-elearning-professional-infographic/
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
هدی فرجی

5 Tricks To Gain A Learner’s Attention

eLearning is a new perspective way in tutoring, popular with both adults and younger ones. While teaching, we should always take the age specificities into the account. This article is devoted to 5 essential points that will help to grab a learner’s attention, whether they are adults or children.

How To Gain A Learner’s Attention

The world is slowly moving away from traditional learning methods and embraces eLearning as one of the most effective and accessible delivery methods. Knowledge is no longer reserved exclusively for those who can afford to attend college and there are very few barriers for people who want to learn. In 2015, the eLearning industry was worth a whopping $ 107 billion dollars – this number is only expected to growthrough 2016 and 2017. This is because learning is an imperative in today’s society. Acquiring new knowledge is an ongoing process for adults who wish to stay competitive in a global market. Companies invest a lot of money to make sure that their employees can keep track with numerous new processes and new emerging technologies. Unfortunately, eLearning is not without its challenges. Instructors struggle with how to gain and keep the learner’s attention.

This doesn’t only apply to young learners – they are fickle enough to interest. Adult learners who opt into an eLearning program also struggle with finish their courses –research showsthat only 28 % of content on a web page is read and understood and that is by people who are interested in it.

Instructors need to be on their toes constantly in order to get learners to pay attention to the material they’ve carefully prepared. Here are some tips and tricks on how to get and keep a learner’s attention

 

 

https://elearningindustry.com/5-tricks-gain-learner-s-attention

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
هدی فرجی

راهبردهایی که اگردر طراحی محتواهای آموزشی جدی گرفته شوند...

باتوجه به گسترش فناوری های نوین اطلاعاتی و ایجاد تلفیق میان این فناوری ها و فرایندهای آموزش، سازمان های متعددی به سمت ایجاد تغییر در ارائه خدمات آموزشی حرکت نمودند.

 

به طوری که عدم استفاده از امکانات نوین آموزشی در سازمان های مجری آموزش و واحد های آموزش سازمان ها امری عجیب تلقی میگردد. اما به راستی نقش این سخت افراز ها و نرم افراز ها در افزایش اثربخشی دوره های آموزشی به چه میزان بوده است؟ به عبارت ساده تر به چه میزان در باسوادتر شدن فراگیران و رشد قابلیت های فردی شان نقش داشته است ؟ این سوالی است که پاسخ به آن مستلزم تحلیل بخش های مختلف یک سیستم آموزشی می باشد.

محتواهای آموزشی و شناخت ساختار آن به حتم یکی از حلقه های اصلی در انتخاب صحیح سخت افزارها و نرم افزارهای نوین می باشد. (منظور از نرم افزار در این دست نوشته ، راهبردها و اصول طراحی صحیح یک محتوا می باشد. ) اما متاسفانه با انتقال فرهنگ طوطی وار آموزش سنتی به آموزش های نوین پوستینی زیبا با همان مشکلات سیستم آموزش سنتی به آموزش های نوین امروزی ایجاد شده است .

 و این در حالی است که با شناخت صحیح نسبت به چگونگی تبدیل یک متن علمی به محتوای آموزشی و تحیلی ساختار محتوای آموزشی و اتخاب راهبرد متناسب برای طراحی، نقش بسزایی در افزایش قابلیت های یادگیری فرایند آموزش ایجاد می نماید

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
هدی فرجی

نظام یادگیری مجازی، ضرورت امروز آموزش سازمانی

ما در حال گذر از جامعة صنعت محور به جامعة اطلاعات محور، یا به عبارت دیگر گذر از دنیای فیزیکی به دنیای مجازی هستیم.  ورود به عصر اطلاعات و زندگی اثربخش در جامعة اطلاعات محور، مستلزم شناخت ویژگی های آن است. امروز مفهوم سواد دیگر خواندن و نوشتن نیست. (فرهادی.84)

آلوین تافلر می گوید در قرن بیست و یکم، بیسوادان آنهایی نیستند که نمی توانند بخوانند یا بنویسند، بلکه کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند و بازآموزی کنند. تحولات سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهة اخیر، جهان را با یک بیسوادی به تعبیر جدید و نیاز همه گیر به بازآموزی و یادگیری مواجه ساخته است. روش های سنتی آموزش، دیگر پاسخگوی این حجم عظیم تقاضا برای آموزش نیست. نهضت سوادآموزی الکترونیکی به جای سوادآموزی متعارف، به عنوان یک راهکار برای گذر به جامعة اطلاعاتی مطرح شده است، با این تفاوت که اجرای آن به جای بیسوادان جامعه، در میان باسوادترین اقشار باشد. (همان)

با توجه به تحولات اخیر جهانی و ورود به عصر اطلاعات که در آن، دانش بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می کند،سازمان ها را با چالش اساسی مبتنی بر رصد اطلاعات و ارائه پاسخ هوشمند در بازار رقابتی اطلاعاتی مواجه ساخته که تنها با بهره گیری از آموزش الکترونیکی می توان بر آن فائق آمد.  و از سویی درک ضرورت تغییر در شیوه های انجام کار و لزوم ارائه پاسخگویی به تحولات محیطی تأثیر آن بر زندگی شغلی کارکنان، نیازمند تجزیه و تحلیل معنای آن تغییر است.(خوش نشین.93) روی آوری به یادگیری و آموزش به شیوه الکترونیکی در محیط کار را می توان پیش نیاز تغییر در گرایشات مشهود سازمان دانست.(همان) به دلیل جدید بودن مفهوم آموزش الکترونیکی در محیط های اداری، وسیع بودن طیف کاربران و نحوه ارائه آن، تعاریف مختلفی از آموزش الکترونیکی ارائه شده است.

در تعریفی جامع می توان گفت، منظور از آموزش الکترونیک یا مجازی نوعی فراگیری فراهم شده از طریق اینترنت است و ترکیبی از تحویل محتوا در اشکال متعدد، مدیریت تجربه فراگیری و اجتماع شبکه شده ای از فراگیران، توسعه دهندگان محتوا و متخصصان است.(حمیدرضا رضوانی . هادی درگاهی.1391) و این گونه است که فناوری می تواند نه بعنوان یک ابزار، بلکه به عنوان رویکردی نو در آموزش تلقی شود.(شفیعا.محمد علی.شاکری، آرنوش.1389)

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هدی فرجی

توسعه آموزش مجازی و ترویج فرهنگ یادگیری نوین

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر عمیق بر ابعاد زندگی امروزی گذاشته است. دستاوردهای بارز این فناوری نظیر بانکداری الکترونیک و آموزش های مجازی، نمودی از این تاثیرات به حساب می آیند(سن تی و اسمیت، 2007.به نقل از سراجی.1391).

تردیدی نیست که این دستاوردها از جهت فناوری و ابزار، تفاوت عمده ای در ساختار و ظاهر سازمان به وجود آورده اند، لیکن این تحولات ابزاری، به تدریج در تغییر ساختار فرهنگ های سازمانی نیز اثرات گسترده ای گذاشته است. در این راستا شیوه های بهره مندی کارکنان و هم چنین مشتریان از خدمات سازمانی ارتقا یافته است. آموزش نیز بعنوان یکی از عوامل مهم در افزایش بهره وری کارکنان دستخوش تغییرات اساسی شده است.

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
هدی فرجی

شبکه های مجازی یاری گر یادگیری و یا عامل افزایش فراموشی اطلاعات؟!

امروز با توجه به حجم وسیع سایت ها و اپلیکشین های ارتباطی مانند اینستاگرام ، تلگرام، سروش و سایر پیام رسان ها هریک از ما در معرض داده های وسیعی در زمینه موضوعات گوناگون قرار داریم که بدلیل ارائه این مطالب در قالب های چند رسانه ای و از سویی طراحی محیط های کاربری مشارکتی، علاقمندی و کنجکاوی نسبت به یادگیری تقویت می گردد. و بعبارت دیگر افراد در هر زمانی به دایره المعارفی آنلاین دسترسی خواهند داشت. اما شرط جذب و یادگیری اثربخش این داده ها در این دسترسی و مطالعه خلاصه نمی شود.

از سال های دور نظریه پردازان شناختی(اتکینسون[1]؛شیفرین[2]) فرایند پردازش اطلاعات در حافظه بشر را به 3 قسمت اصلی حسی، کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرده اند که برای دست یابی به یادگیری اثربخشی نیازمند ارسال داده های اطلاعاتی به حافظه بلند مدت هستیم.

در همین راستا فرایند یادگیری و یا بعبارتی ماندگاری اطلاعات، در مغز انسان را مستلزم توجه به هرم ساخت شناختی در ساختار حافظه میدانند . بعبارت دیگر اطلاعات یادگرفته شده بر اساس میزان جامعیت مطالب در ساختاری ثابت در مغز تقسیم بنده شده و همین تفکیک ساختار زمینه یادآوری اطلاعات را سبب می گردد.(1)در ساختار این هرم ،کلی ترین مسایل و مفاهیم در راس هرم قرار دارند و مفاهیم و مطالبی که از کلیت و جامعیت کمتری برخوردارند در میانه هرم و بیشترین مقدار اطلاعات جزئی و دانش واقعیت های مشخص در قاعده این هرم واقعند

باتوجه به مطالب ارائه شده، شرط دست یابی به یادگیری ماندگار در ارتباط با اطلاعات وسیع ارائه شده در شبکه های مجازی، تمرکز و  پردازش مطالب به منظور ارسال اطلاعات به هرم ساخت شناختی می باشد.

 

اما ابزار دست یابی و تقویت هرم ساخت شناختی در مغز چیست؟

ابزار دست یابی و بعبارتی وسیله ماندگاری اطلاعات در هرم ساخت شناختی، ایجاد ارتباط بین یادگیری جدید و دانسته های گذشته می باشد و این همان حلقه مفقوده اصلی در زمان مواجه با داده های وسیع شبکه های مجازی می باشد.

به بیان دیگر بدلیل فرصت کم و حجم بالا، زمان تمرکز مطالعه در حیطه های مشخص مطالعاتی از افراد سلب شده و مطالعه به سمت یادگیری طوطی وار سوق داده شده است، از این رو فرصت ایجاد ارتباط بین داده جدید با  داده های گذشته و مرور آن ها ایجاد نمیگردد. به همین خاطر این داده ها به حافظه بلند مدت انتقال نیافته و در حافظه کوتاه مدت باقی می ماند. از سویی بدلیل محدودیت زمانی و ظرفیت کم حافظه کوتاه مدت در نگهداری اطلاعات ، منجر به فراموشی داده ها می گردد.

دلیل این فراموشی و انتقال نیافتن مطالب به حافظه بلند مدت را در مواردی نظیر عدم سازماندهی و مقوله بندی صحیح مطالب و یا ارائه بد و در نتیحه عدم دریافت و فهم اطلاعات می توان خلاصه نمود و در نتیجه این اتفاق، داده ها به هرم ساخت شناختی انتقال نمی یابد و یا در صورت انتقال  به درستی در هرم طبقه بندی نمی گردد؛ از این رو منجر عدم بازیابی موفق اطلاعات و در نتیجه ایجاد پدیده نوک زبانی و یا ایجاد فراموشی های کوتاه مدت می گردد.(2)

در نتیجه برای کاهش خستگی ذهن (کاهش بار شناختی) و افزایش ماندگاری اطلاعات راهکارهای زیر ارائه  می گردد :

1-     تعیین حیطه های مطالعاتی مشخص

2-     تمرکز و سازماندهی صحیح مطالب در هنگام مطالعه

3-     بکارگیری راهبردهای یادگیری نظیر مرور، خلاصه نویسی ، طبقه بندی و ایجاد ارتباط بین مطالب جدید و گذشته

1.  Mayer, RE. Multimedia learning-prinsip-prinsip dan aplikasi. Surabaya: ITS Press. Paas, F., & Van Merrie nboer, J. J. G. (1993). the efficiency of instructional conditions: an approach to combine mental effort and performance measures. Hum.Factors 2009; 35(4), 737-743.

2. Atkinson RK, Derry SJ, Renkl A, Wortham D. Learning from examples: Instructional principles from the worked examples research. Rev Educ Res 2000; 70(2):181-214.

[2] Richard Shiffrin


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هدی فرجی